Digitaal geletterd


Digitaal geletterd ben je als je basisvaardigheden beheerst op het gebied van
ict-basisvaardigheden, informatievaardigheden en mediawijsheid.
Deze vaardigheden heb je nodig om goed te functioneren in de maatschappij, zowel in een leer- als in een werkomgeving.
Office vaardigheden

Officevaardig ben je als je goed om kunt gaat met applicaties voor
Tekstverwerken, Spreadsheet, Presenteren, Gegevensverwerking en
Communiceren (e-mail).

We bieden lesmateriaal aan voor de volgende applicaties:

          


ICT basisvaardigheden

Basisbegrip ict:
het kunnen benoemen van functies van computers en computernetwerken;

Infrastructuur:
het kunnen benoemen, aansluiten en bedienen van hardware, het kunnen bedienen van verschillende apparaten en programma's en het kunnen opslaan en toegankelijk maken van informatie.

Standaardtoepassingen:
het kunnen omgaan met standaard-kantoortoepassingen en andere software-programma's voor onder meer internetgebruik, beeldbewerking, samenwerking en betalingsverkeer.

Veiligheid:
het op de hoogte zijn van - en kunnen omgaan met - beveiligings- en privacyaspecten in het kader van persoonlijke en financiële gegevens.

Informatievaardigheden

Hierbij gaat het om vaardigheden die helpen bij het zoeken, vinden, beoordelen en verwerken van informatie. Denk aan:

Hoe formuleer je een goede zoekvraag?
Wat staat er precies in de tekst?
Van wie is de informatie afkomstig?
Hoe weet je of de informatie betrouwbaar is?

Bekijk de catalogus voor het lesmateriaal


Mediawijsheid

Je bent mediawijs als je begrijpt hoe nieuwe media en internet de wereld aan het veranderen zijn. Daar hoort ander gedrag bij voor leven, leren en werken. En je moet daar op een bewuste en verantwoorde manier een eigen bijdrage aan kan leveren.