Ik weet wel hoe het werkt....

Digitalisering heeft een grote invloed op de arbeidsmarkt. De veranderingen vragen om een bredere inzetbaarheid of juist een meer specifieke toerusting van werkenden. Een leven lang ontwikkelen is daarom cruciaal. Om in te spelen op deze scholingsvraag kunnen werkenden en werkzoekenden in het niet-bekostigd onderwijs een keuzedeel volgen en met een beroepscertificaat afronden.