Leerlingen vertellen mij niets meer....

Voor leerlingen en studenten is leven in een digitale maatschappij iets vanzelfsprekends. Als docent is het belangrijk niet achter te blijven.
Daarom is voortdurende bijscholing voor docenten belangrijk. We helpen daarbij een handje met gerichte korte cursussen.


Uit Vives juni 2018:

Practice what you preach

De volgende stap is kijken naar mbo-docenten en hun digitale geletterdheid. vanbuurtEDUCATIEF ontwikkelt keuzedelen en onderdelen van keuzedelen (ICT-vaardigheden) voor mbo-opleidingen. Voor opleidingen in Zorg&Welzijn komt er een contextrijkere inhoud beschikbaar. De leeromgeving ictbekwaam is juist daarom speciaal voor mbo-docenten ontwikkeld. De modules die docenten daar volgen sluiten aan bij de inhoud van de keuzedelen voor studenten. Daar hanteren we het principe 'practice what you preach'. Op grond van de opdrachten die aan studenten gegeven worden, gaan docenten in de eigen omgeving ictbekwaam aan de slag met werkvormen, stappenplannen en vooral veel inspiratie voor de lessen. Op die manier worden er twee vliegen in een klap geslagen. Docenten werken aan hun eigen digitale geletterdheid en kunnen ook echt actief aan de slag met hun studenten. Eigenlijk is het een verrijkte docentenhandleiding.

Uit artikel LearningROCKS, Online werken aan digitale geletterdheid.
Hele artikel lezen? Klik hier.

Demo's en catalogi inzien?

Ga naar: