Ik ben echt digivaardig!

Scholieren moeten kennis hebben van de digitale omgeving waarvan zij deel
uit maken. Dat betekent weten hoe je digitale omgeving eruit ziet, weten hoe je je daar veilig in kunt bewegen. Maar ook vaardig zijn met applicaties die in het beroepsveld worden gebruikt.